Over DBB

Wat is Doesburg Binnenste Buiten?

Doesburg Binnenste Buiten is, al tientallen jaren, een jaarlijks terugkerend evenement in de tweede volle week van juli.
Het is het grootste evenement in Oost-Nederland, voor jong en oud met straattheater, muziek, dans, dweilorkesten en tal van andere activiteiten.
Het historische centrum van de Hanzestad biedt een uniek decor aan dit vierdaagse feest.

Hoe is Doesburg Binnenste Buiten ontstaan?

Rond 1968 is door de “Doesburgse Ondernemers Vereniging” een braderie opgezet.
Om het evenement uit de braderiesfeer te tillen, werd de nadruk gelegd op straattheater en muziek.
De organisatie van het evenement berust al vele jaren bij een zeer enthousiaste groep vrijwilligers.

Stichting Podiumkunsten Doesburg

De Stichting Podiumkunsten Doesburg is opgericht ter ondersteuning van het culturele deel van de zomerfestiviteiten waar ook Doesburg Binnenste Buiten deel van uitmaakt.
De theateractiviteiten tijdens DBB vormen een steeds groter deel van het evenement. Juist een Stichting maakt het eenvoudiger allerlei theaterproducties en artiesten te contracteren. Doordat het bezoekersaantal nog ieder jaar stijgend is, wat voor een belangrijk deel te maken heeft met de theateractiviteiten, wil de stichting juist deze theateractiviteiten zien uit te breiden.
Het doel van de stichting is dan ook het verzorgen van theater- en cultuurvoorstellingen.
Het is voor de stichting vooral belangrijk dat deze voorstellingen toegankelijk zijn voor een zo groot en breed mogelijk publiek. Daarnaast is de stichting van mening dat de voorstellingen behoudens enkele uitzonderingen vrij toegankelijk moeten kunnen zijn, zonder entreegelden dus.
De stichting vindt tevens dat theatergezelschappen een mogelijkheid moeten krijgen zich in Gelderland en dan in het bijzonder in Doesburg te profileren, daar juist Doesburg met zijn grote culturele bezit en historische achtergrond een ideale plaats is voor het promoten van diverse theater- en cultuuruitingen.
Om dit allemaal te kunnen realiseren dient de stichting over gelden te beschikken die zij via donaties en subsidieregelingen probeert te verkrijgen. Daarnaast is er in het jaar 2000 het donatiefonds “Vrienden van Doesburg Binnenste Buiten” opgericht. Tevens krijgen bedrijven en instellingen in de omgeving ruime mogelijkheden om de activiteiten van de stichting te sponsoren.
De stichting probeert op deze manier een positieve bijdrage te leveren aan Doesburg Binnenste Buiten.

Straattheaterfestival

Tijdens dit festival treden artiesten op uit binnen- en buitenland.
Voor sponsoring bestaat de mogelijkheid het gehele festival of een gedeelte c.q. een speciale act te adopteren. De naam van uw product, dienst of bedrijf wordt dan hieraan verbonden.

Percussiebands

Op zaterdagmiddag kunt u over het hele evenement percussiegroepen horen en zien optreden.
Een uitgelezen kans om door sponsoring uw naam te verbinden aan een knallende afsluiting van vier dagen feest.