Vrienden

Vrienden van… Doesburg Binnenste Buiten

Zoals u allen waarschijnlijk weet is Doesburg Binnenste Buiten louter en alleen een club die bestaat uit enthousiaste vrijwilligers. Deze mensen steken veel “vrije tijd” in dit evenement om het ieder jaar weer tot een succes te brengen.
Ook financieel merk je als organisatie dat het niet altijd even eenvoudig is om de begroting rond te krijgen zonder dat je afbreuk doet aan de kwaliteit die alle bezoekers na zoveel jaar van ons gewend zijn.
Enige jaren geleden hebben we dan ook besloten om aan mensen die Doesburg Binnenste Buiten een “warm” hart toedragen de mogelijkheid te geven om ons ook financieel bij te staan in ruil voor een stukje extra informatie over het evenement.
Dit hebben wij gedaan in de vorm van Vrienden van … Doesburg Binnenste Buiten.

U kunt uw eventuele bijdrage (minimaal € 10,- om meer dan kostendekkend te kunnen werken) storten op rekeningnummer NL44RABO0158057465 ten name van Stichting Podiumkunsten Doesburg onder vermelding van: Vrienden van … Vergeet ook niet uw naam en adresgegevens te vermelden zodat u opgenomen kunt worden in ons vriendenbestand en wij u ook op de hoogte kunnen houden van ons evenement. Mede namens al onze vrijwilligers,

Alvast bedankt voor uw bijdrage!